UNGEVÆRKET

FASTE HOLD

ÅBNE AKTIVITETER

REJSER, TURE
& EVENTS

UNGE-
INVOLVERING &
UDDANNELSE

HUSET

BOOKING AF
ØVELOKALER
& STUDIE

INDMELDELSE
POLITIKKER &
NYHEDSBREVE

UNGEVÆRKET

Ungeværket er et gratis* fritidstilbud til alle unge, der bor i Københavns Kommune fra du går i 8. klasse til du fylder 18 år.
7. klasser, som i forvejen er medlem af vores fritidsklub har mulighed for at komme onsdag aften hver uge og på udvalgte ture for at få en forsmag på Ungeværket.

Ungeværket er de unges frirum – et sted hvor du kan hygge dig med dine venner, møde andre unge med samme fritidsinteresser, udvikle dig personligt og socialt og lære noget nyt og spændende at kende.

Ungeværket består bl.a. af en café, hvor du kan købe noget lækkert at spise og drikke. Derudover er Ungeværket et sted, hvor du kan spille bordtennis, bordfodbold, game, fodbold, volleyball, høre musik og meget mere. Vi har også en masse hold, kurser og events, som du kan tilmelde dig – alt lige fra e-sport, dans, DJ, bands, sangaktiviteter, krea/design, ture ud af huset, rejser mm.

Vores vision er at agere proaktivt, arbejde helhedsorienteret og tænke globalt. Ungeværket både interesserer sig og involverer sig på det ungdomspolitiske område og er en central medspiller for at skabe attraktive læringsmiljøer og livsduelighed for alle unge i København. Desuden er Ungeværket med til at skabe et unikt ungetilbud, der inspirerer og udfordrer unge til aktivt medborgerskab ved at uddanne engagerede ungeeksperter såsom sexualister, ungerådsrepræsentanter og ungeambassadører.

*Hvis du ikke bor i Københavns Kommune, er det din bopælskommune, der opkræver et kontingent.