Trivsel & Inklusion

Vesterbro Ungdomsgård er et stort fritidstilbud koncentreret omkring et bred aktivitetsudbud, hvor både fagpersoner og pædagogisk uddannede medarbejdere bruger mange forskellige aktiviteter som et fælles tredje. Men udover alle aktivitetsmedarbejderne har klubben også et trivsels- og inklusionsteam, som består af medarbejdere, der ikke har udgangspunkt i faste aktiviteter, men som i hverdagen har fokus på alle de børn som ikke selv finder ind i vores aktiviteter i klubben. De er til for at hjælpe og støtte og sørge for, at alle børn og unge på Vesterbro Ungdomsgård har en god, aktiv hverdag.

Det er også disse medarbejdere, der som udgangspunkt hjælper, hvis fx et barn i en periode har svært ved at komme i klub. Dette kan der være flere forskellige grunde til, men teamet står altid klar med måder at støtte barnet tilbage i klubben og ind i fællesskaber.

I løbet af året vil teamet også tilbyde faste samtalegrupper, hvor børn kan snakke om hvad der rør sig i deres liv, både stort og småt. Disse grupper kan fx være “Børn & Skilsmisse”, for børn med skilte forældre eller som har oplevet andre opbrud i livet. Det kan også være “Du er modig”, et forebyggende forløb for børn, der kæmper med angst eller bekymring.

Teamet er også de første, som vores nye 4. klasser møder, når de starter i klub. Det er trivsels- og inklusionsteamet, der henter dem fra skole og guider dem gennem introforløbet ved klubstart. Teamet er i naturlig forlængelse heraf også nye medlemmer først kontaktpersoner indtil de lander mere naturligt i andre afdelinger/teams.

Har man spørgsmål angående samtalegrupperne eller andet vedrørende sit barns trivsel, så er man altid velkommen til at henvende sig til teamets faglige koordinator, Stine Marie: U73U@kk.dk

Det er også muligt at kontakte Trivsels- & Inklusionsteamet på telefon: 3355 0088 (Telefonen er åben i tidsrummet 13.30-17.30, men teamet vil ikke altid være tilgængeligt pr telefon)