Ind- & Udmeldelser

Fritidsklubben

Opskrivning til fritidsklubber foregår via Pladsanvisningen i gennem Københavns Kommune: https://www.kk.dk/fritidsklub

Forældre som er berettiget hel/delvis friplads får automatisk tildelt dette via forældrebetalingen.

Pr. 01/01 2024 er den månedlige opkrævning for fritidsklubben 431,00 kr. – juli er betalingsfri.

  • Bemærk at hvis man ikke bor i Københavns Kommune opkræver din egen kommune kontingentet efter den takst, som kommunen har bestemt for hhv. fritidsklub og ungdomsklub.

Hvordan fungerer opskrivningen, når mit barn går i 3. klasse

Fritidsklubberne på Vesterbro har Åbent Hus-arrangementer i november måned.

Der vil i hver klub på Vesterbro være to dage med Åbent hus-arrangementer kl. 16.00-17.00 og kl. 17.00-18.00. Datoerne for disse Åbent Hus arrangementer vil blive sendt ud via Aula på de enkelte skoler. Der vil ikke være behov for tilmelding – man dukker op på dagene, men det er vigtigt, at man er der fra start, henholdsvis kl. 16.00 eller kl. 17.00.

Vær opmærksom på, at du først kan skrive dit barn op, når barnet går i 3. klasse og at du først kan skrive dit barn op til en plads i ugerne 49-52. Når barnet opskrives i denne periode, får I anciennitet pr. uge 49. Opskrives barnet efter uge 52, får det anciennitet pr. den dato barnet opskrives.

I løbet af marts måned vil I få svar tilbage fra Pladsanvisningen om hvilken klub I har fået plads i. Har man fået afslag på sin 1. prioritet skal man tilkendegive om man fortsat vil stå på ventelisten.

Så snart vi har en ledig plads i klubben vil Pladsanvisningen kontakte dig.

Når de nye børn starter

Vores nye børn starter som regel fra 1. maj eller 1. august.

I april måned er der intro-møde for de børn/forældre, som skal starte 1.maj og i juni måned er der intro-møde for de børn/forældre, der skal starte 1.august.

I de første to uger bliver børnene hentet fra skolerne og fulgt i klub af vores medarbejdere. I klubben vil de hver dag, i de første to uger, gennemgå et introforløb kl. 14.00-16.00, der vil handle om primært at lære klubben, dens afdelinger og dens medarbejdere at kende.

Hvordan fungerer opskrivningen, når mit barn går i 4.-7.klasse

Kontakt pladsanvisningen – tryk på link øverst i teksten. I vil få svar tilbage fra Pladsanvisningen lige så snart der er en ledig plads. Det er også Pladsanvisningen I skal kontakte, hvis I vil vide hvilket nr. jeres barn er på ventelisten.

På Vesterbro Ungdomsgård modtager vi nye børn hele året rundt, med modtagelse i klubben d.1. i hver måned.

Hvor mange vi kan modtage, afhænger af ventelisten og antal udmeldte. Generelt er der få, der melder sig ud, vi har mange børn på alle klassetrin og der er mellem 150-200 børn i 7. klasse, som rykker op i vores Ungehus hvert år.

Udmeldelse

Udmelding foregår altid via Pladsanvisningen tlf. 70250660 eller borger.dk.

Ungeværket

Ungeværket er for 8.klasse, kan varer til barnet er 18 år og er et bydækkende Ungetilbud.

  • Bemærk at det er gratis hvis man bor i Københavns Kommune hvis man ikke bor i Københavns Kommune, opkræver din egen kommune kontingentet efter den takst, som kommunen har bestemt for hhv. fritidsklub og ungdomsklub.

Indmeldelse i Ungeværket sker via følgende blanket: Indmeldelsesblanket Ungeværket

Udmeldelse af Ungeværket skal ske via Pladsanvisningen tlf. 7025 0660