Praktiske Informationer

Info om tilskud til forplejning og materiale friplads (kontingent):

Tilskud på forplejning og materiale v. hel friplads: Beregnet til max. kr. 140,00 pr. mdr.

Tilskud på forplejning og materiale v. delvis friplads: Beregnet til max. kr. 70,00 pr. mdr.

Tilskuddet kan kun bruges til følgende:
Mad i fritidsklubbens café, til køkkenaktiviteter og til materialer i f.eks. Håndværk & Design og MakerSpace.

Der gives ikke tilskud til aftenarrangementer, ture ud af huset (f.eks. biograftur), kolonier, rejser, og UngeVærkets cafèsalg.
Dette skal man som forældre selv betale for ved optankning af barnets klubkonto.

Kommunetilskuddet bliver indsat d. 1 i hvert mdr. efter beregning af, hvad der er forbrugt i løbet af måneden. Så det er ikke altid det fulde beløb, som bliver indsat, men det der er forbrugt i det forgangne mdr. Tilskuddet akkumulerer således ikke måned efter måned.

Hvert medlem har kun én klubkonto, så den fungerer både til tilskud og optankning.

Vi bestræber os på at sætte pengene ind på dit barns konto så hurtigt som muligt, når vi modtager listerne over tilskudsberettigede fra Københavns Kommune.

Praktiske informationer

Kontor:
33 55 00 80 eller post@vesterbro-ungdomsgaard.dk

Tlf. -og kontortid:
Mandag til fredag kl. 10.00 – 15.00

Leder:
Per Dahlstrøm
CJ6U@kk.dk

Afdelingsleder Fritidsklubben:
Mikkel Jæger Bendtsen
R72E@kk.dk

Afdelingsleder UngeVærket:
Susan Jakobsen
wq5b@kk.dk

Afdelingsleder Performance:
Martin Bentholm
martin@vesterbro-ungdomsgaard.dk

Administrativ medarbejder:
Anne Kristine Åstrup (Stine)
by83@kk.dk

Kommunikations- og projektansvarlig:
Belinda Lütz
gy7b@kk.dk