TILSYN

I DEN VEDHÆFTET FILER KAN I LÆSE TILSYNSRAPPORTEN FOR VESTERBRO UNGDOMSGÅRD.VESTERBRO UNGDOMSGÅRD HAR ALLE 6 PEJLEMÆRKER I ”VEDLIGEHOLDELSE AF INDSATS”.

Download tilsynsrapport

Tilsynsrapport 2022

Download tilsynsrapport

Tilsynsrapport 2021

Download tilsynsrapport

Tilsynsrapport 2020

Download tilsynsrapport

Tilsynsrapport 2019

Lovgrundlaget for det kommunale tilsyn findes i dagtilbudsloven samt Vejledning om dagtilbud.

Dagtilbudsloven og bekendtgørelser

Tilsyn i dag- og fritidstilbud udmøntes i København både som løbende tilsyn via de pædagogiske konsulenters samarbejde i dagligdagen med tilbuddene og i form af et årligt formelt tilsynsbesøg. Tilsynsbesøget skal ikke alene tjene som en kontrolfunktion af de lovgivningsmæssige forhold, men i lige så høj grad skal indgå som element i dag- og fritidsinstitutionernes løbende pædagogiske udvikling. Dialogen ved tilsynet forventes at give den pædagogiske konsulent et indtryk af det faglige niveau i institutionen samtskabe refleksion og grundlag for pædagogisk udvikling i institutionen. I den sammenhæng drøfter og vurderer deltagerne kvaliteten af institutionens pædagogiske praksis inden for hvert af pejlemærkerne:

• Sociale relationer
• Inklusion og fællesskab
• Sprogindsatsen
• Forældresamarbejde/forældrepartnerskaber
• Sammenhænge
• Pædagogisk metode og refleksion

Til vurderingen inden for de enkelte pejlemærker anvendes en vurderingsskala med tre kategorier:
Vedligeholdelse af indsats, tilpasning af indsats og behov for ny/ændret indsats.

Vedligeholdelse af indsats
Det vurderes, at institutionen har gjort en særlig indsats for at styrke arbejdet inden for dette pejlemærke. Institutionen har arbejdet strategisk med pejlemærket. Institutionen har gennemført en eller flere evalueringer af institutionens arbejde inden for pejlemærket og sat konkrete mål for det videre arbejde. Indsatsen har sat tydelige spor i praksis, som lederen og medarbejdere kan redegøre for. Det kan sandsynliggøres, hvilken forskel indsatserne har gjort for børnene. Derfor skal indsatsen vedligeholdes, og der arbejdes videre i samme spor. Den pædagogiske konsulent kan vælge at komme med en anbefaling, hvis det skønnes relevant.

Tilpasning af indsats
Det vurderes, at institutionen har gjort en indsats som en del af det daglige pædagogiske arbejde, men det har endnu ikke sat tilstrækkelige og tydelige spor i praksis – det kan ikke sandsynliggøres, hvilken forskel indsatsen gør for børnene. Derfor er der behov for en tilpasning af indsatsen. Den pædagogiske konsulent skal komme med en anbefaling til, hvordan institutionen kan tilpasse deres indsats.

Behov for ny/ændret indsats
Det vurderes, at institutionen ikke har gjort nogen særlig indsats, eller konsulenten har observeret en uforsvarlig/uhensigtsmæssig pædagogisk praksis og er bekymret for børnenes trivsel i institutionen på baggrund heraf. Der er behov for at igangsætte en indsats. Vælges denne kategori, skal den pædagogiske konsulent give en anbefaling i forhold til indsatsen inden for pejlemærket i det kommende år. Der skal være særligt fokus på, at institutionen følger den anbefaling, der er givet af den pædagogiske konsulent, og der skal aftales en opfølgning.