Teater

Drama og teaterundervisningen på Vesterbro Ungdomsgård giver børn en unik mulighed for at dykke ned i skuespilteknikker, improvisation og ensemblespil gennem fysiske dramaøvelser, forskellige stiludtryk og teatergenrer.
At gå til drama og teater kan udover at være sjovt, udvikle en masse vigtige kompetencer: mod, vedholdenhed, kreativitet, samarbejde, kommunikation, empati og selvtillid.

Teaterundervisningen ledes af Ditte Maria Crone, der vægter facilitering og vejledning mere end undervisning i traditionel forstand:
Teaterholdene må godt opleves som et laboratorium for fri kreativ udfoldelse, hvor der netop kan eksperimenteres, samskabes og drømmes stort- ved hjælp af en tydelig rammesætning” (Ditte, 2023).
Man er tilmeldt på et teaterhold et skoleår ad gangen. Undervisningen varer to timer og er tilpasset børn i forskellige aldre og erfaringstrin.
Der vil udover ugentlige teaterhold, være mulighed for at tilmelde sig forskellige teaterworkshops (fredage), teater camps (skoleferierne) samt ture ud af huset for at se teaterforestillinger(søndage).

Her er nogle fælles kendetegn ved teaterundervisningen på Vesterbro Ungdomsgård:

  1. Kreativ udfoldelse: Teaterundervisningen lægger stor vægt på at stimulere børnenes kreativitet og fantasi. Gennem improvisationsøvelser, dans, historiefortælling og rollespil får børnene mulighed for at udforske og udvikle deres egne idéer og historier.
  2. Teaterfærdigheder: Børnene introduceres til grundlæggende skuespilteknikker gennem stemmetræning, kropssprog, mimik og scenepræsentation.
    De lærer om forskellige stilarter og teatergenrer og får mulighed for at eksperimentere med forskellige udtryksformer.
  3. Samspil og samarbejde: Teaterundervisningen på Vesterbro Ungdomsgård lægger stor vægt på samspil og samarbejde. Børnene opfordres til at arbejde sammen i grupper, hvor de skal udvikle scener og præsentationer i fællesskab. Dette hjælper med at styrke deres teamwork, kommunikation og sociale færdigheder.
  4. Forestillinger og optræden: På et teaterhold får børnene mulighed for at opføre teaterstykker eller præsentere deres arbejde for andre. Dette kan være i form af mindre visninger for forældre og venner og med tiden måske deltagelse i større teaterproduktioner.
  5. Tryghed og sjov: Der er fokus på at skabe en tryg og sjov atmosfære på alle drama og teaterhold. Børnene opfordres til at udtrykke sig frit, eksperimentere og fejle uden frygt. Det vigtigste er, at man har det sjovt og nyder processen med at udforske teaterkunsten.

Meget forenklet kan man forklare forskellen:

  • Dramahold (= der arbejdes kun med kreative processer, hvor målet fx kan være leg og personlig udvikling).
  • Teaterhold (=der arbejdes også med kreative processer, men ofte til at nå frem til et færdigt resultat/produkt/forestilling foran et publikum).

Man er i øvrigt altid velkommen til at kontakte Ditte@vesterbro-ungdomsgaard.dk, for mere information.