Vesterbro Ungdomsgård er et attraktivt fritidstilbud som understøtter at børn og unge skal blive så dygtige de kan og livsduelige. Vi har derfor fokus på trivsel, læring, fællesskab og demokratisk dannelse. Vores fritidstilbud summer af liv i unikke fysiske rammer med attraktive læringsarenaer som tilbyder forskellige aktiviteter hver dag – bl.a. idræt og leg, krea og design, opfinderiet, live- og bordrollespil, musik, kor, DJ, madværksted, gaming og meget mere. Vi er børn og unges mødested og fristed, hvor de ud fra behov, venskabsgrupper, interesse og motivation vælger til og fra blandt vores aktiviteter. Vi er et stort hus som er godt organiseret, har struktur i hverdagen, mange voksenstyrede aktiviteter og små klubber i klubben, så vi kan tilbyde nærværende voksne og trygge rammer.

Vesterbro Ungdomsgård modtager børn fra alle skoler på Vesterbro og i nærområdet, så der er mulighed for at være sammen med klassekammerater, men også på sigt at skabe tætte relationer til andre igennem børn og unges interesser. Det er vigtigt for os at kunne støtte op om de gode klassefællesskaber der er ude på skolerne, men på samme tid ved vi også hvor vigtigt det kan være at kunne finde nye relationer og andre venner at være sammen med, udover klassekammeraterne. Fritidsklubben er desuden en af de få fritidsinteresser hvor der er et miks af både drenge og piger på samme tid.

Udover vores daglige liv i klubben har vi også tradition for en masse fredagsarrangementer, weekendture og kolonier. Vi ved at når man sætter noget tid af til at være sammen i mindre og større grupper over en aften, en weekend eller en hel uge, så lærer vi rigtig meget om hinanden og nye venskaber opstår. Det er også igennem disse aktiviteter at man får mulighed for at fordybe sig i sine interesser og få nogle fantastiske oplevelser som man husker for livet!

Vores medarbejdere er et miks af pædagoger og specialister inde for deres områder. Vi har blandt andet designerer i vores kreative afdeling, idrætskandidater i bevægelses-afdelingen, konservatorieuddannede i musikken og medarbejdere med uddannelser inden for specialområdet som Trivsels- og Inklusions-medarbejdere. Vi mener at sammensætningen af disse specialister sammen med vores uddannede pædagoger øger kvaliteten og den faglige, personlige og sociale læring. Alle vores medarbejdere har fuld fokus på at skabe trygge rammer, plads til forskellighed, støtte og vejlede og ikke mindst at skabe glæde for byens børn og unge.

Klubben er fordelt på tre matrikler; Absalonsgade 8, Absalonsgade 10 og Eskildsgade 7, og huser over 1300 børn fordelt i alderen 10-18 år. Fritidsklubben, med sine 820 indmeldte, udnytter alle tre matrikler i dagligdagen, hvor Ungehuset, med sine 500 indmeldte, hovedsageligt bruger Absalonsgade 8 i aftentimerne.

Absalonsgade 8 er hovedhuset og fordelt på sine 3 etager summer her af liv og aktiviteter i alle rum. Eskildsgade 7 er kun for vores 4-5. klasser og fungerer som en mindre oase og et mere overskueligt tilbud – stadigvæk med et højt aktivitetsniveau. Absalonsgade 10 er derimod et specieltilbud til 6-7. klasserne som herved har en base hvor der er fokus på lige netop deres aldersgruppe. 6-7. klasserne har fri bevægelighed til også at komme i Absalonsgade 8, men altså også et fristed kun for dem. På alle klubbens matrikler er der stor fokus på velholdte og indbydende rammer.

Velkommen

AKTIVITETSKALENDER

Forældreportal

I forældreportalen kan du se aktivitetskalenderen og alle vores forskellige hold, samt tilmelde dit barn til events og faste hold.

PÆDAGOGIK

Vesterbro Ungdomsgård er en del af mange børn og unges fritid. Vi vil gerne værne om deres mulighed for frie valg, at kunne være nysgerrig og eksperimenterende og vælge til og fra ud fra deres egen motivation

Læs om vores pædagogiske fundament.

TRIVSEL & INKLUSION

Vesterbro Ungdomsgård er en del af mange børn og unges fritid. Vi vil gerne værne om deres mulighed for frie valg, at kunne være nysgerrig og eksperimenterende og vælge til og fra ud fra deres egen motivation

Læs om vores pædagogiske fundament.

KOLONIER

Hvert år tager vi på mange turer og kolonier af kortere og længere varrighed. Her dyrker vi i høj grad de mange fællesoplevelser og gode minder, som giver sammenhold og tilhørsfølelse som vi kan arbejde videre på i hverdagen på Vesterbro Ungdomsgård.

Læs mere om vores mange kolonier.

Her finder du vej til Vesterbro Ungdomgård

Du kan også finde os her