Nyheder

Store Bededag fredag d. 26. april: Klubben holder lukket

Arbejdernes Kampdag onsdag d. 1. maj: Klubben holder lukket

Vesterbro Ungdomsgård er et attraktivt fritidstilbud, som understøtter, at børn og unge skal blive så dygtige de kan og livsduelige. Vi har fokus på trivsel, læring, fællesskab og demokratisk dannelse. Vores fritidstilbud summer af liv i unikke fysiske rammer med attraktive læringsarenaer, som tilbyder forskellige aktiviteter hver dag – bl.a. idræt og leg, krea- og designværksted, MakerSpace, live- og bordrollespil, musik, kor, DJ-skole, teater, køkkenaktiviteter, gaming, brætspilscafé og meget mere. Vi er børn og unges mødested og fristed, hvor de ud fra behov, venskabsgrupper, interesse og motivation vælger til og fra blandt vores aktiviteter. Vi er et stort hus, som er velorganiseret, har struktur i hverdagen og mange voksenstyrede aktiviteter, så vi kan tilbyde nærværende voksne og trygge rammer.

Vesterbro Ungdomsgård modtager børn fra alle skoler på Vesterbro og i nærområdet, så der er mulighed for at være sammen med klassekammerater, men også på sigt at skabe tætte relationer til andre igennem børn og unges interesser. Det er vigtigt for os at kunne støtte op om de gode klassefællesskaber, der er i skolerne, men vi ved også hvor vigtigt det kan være at kunne finde nye relationer og andre venner at være sammen med ud over klassekammeraterne. Fritidsklubben er desuden en af de få steder i børns fritidsliv, hvor der er en stor blanding af både køn og aldersgrupper.

Udover det daglige liv i klubben har vi også tradition for en masse fredagsarrangementer, weekendture og kolonier. Vi ved, at når man sætter noget tid af til at være sammen i mindre og større grupper over en aften, en weekend eller en hel uge, så lærer vi rigtig meget om hinanden og nye venskaber opstår. Det er også igennem disse aktiviteter, at man somme tider får mulighed for at fordybe sig i sine interesser og få nogle fantastiske oplevelser, som man husker for livet!

Vores medarbejdere er en kombination af pædagoger og andre fagspecialister. Vi har blandt andet designere i vores kreative værksteder, idrætskandidater som idrætsmedarbejdere, konservatorie- og danse- og teateruddannede PERFORMANCE-afdelingen og medarbejdere med uddannelser inden for specialområdet som trivsels- og inklusions-medarbejdere. Vi mener, at kombinationen af disse faggrupper og vores uddannede pædagoger øger kvaliteten og den faglige, personlige og sociale læring. Alle vores medarbejdere har fuld fokus på at skabe trygge rammer, plads til forskellighed, støtte og vejlede og ikke mindst at skabe glæde for byens børn og unge. Det skal være sjovt at gå på Vesterbro Ungdomsgård.

Info om Vesterbro Ungdomsgård

Klubben er fordelt på tre matrikler, der ligger i tæt forbindelse med hinanden; Absalonsgade 8, Absalonsgade 10 og Eskildsgade 7. Klubben huser over 1300 børn fordelt i alderen 10-18 år. Fritidsklubben (10-13 år) med +850 medlemmer udnytter alle tre matrikler i dagligdagen, hvor UngeVærket (13-18 år) med ca. 500 indmeldte hovedsageligt bruger Absalonsgade 8 i aftentimerne.

Absalonsgade 8 er hovedhuset og fordelt på sine tre etager summer her af liv og aktiviteter i alle rum. Eskildsgade 7 kalder vi ”Relax” og her kan fritidsklubbens medlemmer bruge tid på krea-aktiviteter, brætspils-aktiviteter, køkken-aktiviteter og en masse mindre aktiviteter. Absalonsgade 10 kalder vi 10’eren – her er der rig mulighed for at dyrke rollespillet eller at game i en af afdelingen fede gamerrum. I 10’eren kan man også deltage i madaktiviteter og mindre krea-aktiviteter. På alle klubbens matrikler er der fokus på at holde rammerne pæne og indbydende.

AKTIVITETSKALENDER

Forældreportal

I forældreportalen kan du se aktivitetskalenderen og alle vores forskellige hold, samt tilmelde dit barn til events og faste hold.

PÆDAGOGIK

Vesterbro Ungdomsgård er en del af mange børn og unges fritid. Vi vil gerne værne om deres mulighed for frie valg, at kunne være nysgerrig og eksperimenterende og vælge til og fra ud fra deres egen motivation

Læs om vores pædagogiske fundament.

TRIVSEL & INKLUSION

Vesterbro Ungdomsgård er en del af mange børn og unges fritid. Vi vil gerne værne om deres mulighed for frie valg, at kunne være nysgerrig og eksperimenterende og vælge til og fra ud fra deres egen motivation

Læs om vores pædagogiske fundament.

KOLONIER

Hvert år tager vi på mange turer og kolonier af kortere og længere varrighed. Her dyrker vi i høj grad de mange fællesoplevelser og gode minder, som giver sammenhold og tilhørsfølelse som vi kan arbejde videre på i hverdagen på Vesterbro Ungdomsgård.

Læs mere om vores mange kolonier.

Her finder du vej til Vesterbro Ungdomgård

Du kan også finde os her