FORÆLDRESAMARBEJDE

Forældresamarbejdet

I hverdagen God modtagelse af forældre. Forældre skal føle sig velkommen og modtage hjælp, hvis de virker søgende når de kommer ind på Vesterbro Ungdomsgård.. Vi tænker på forældre som kunder, men også som en ressource.

Forældresamtaler
Hvad kan forældre forvente?

1) Årlige samtale
Alle nye 4.klassesbørn tilbydes en trivselssamtale i efteråret.

2) Efter behov
Når der opstår behov løbende for en samtale, skal det kunne lade sig gøre inden for en uge.

3) Børn og unge i udsatte positioner
Vi samarbejder med forældrene, ressourcecentre og andre relevante aktører i forhold til den konkrete udfordring.

Forældremøder
Vi arrangerer et årligt forældremøde og evt. 1-2 foredrag om året.

Trivselsundersøgelse for medlemmer og forældretilfredshedsundersøgelse
Hvert andet år med efterfølgende håndtering af evt. udfordringer, samt offentliggørelse på vores hjemmesider.

Forældrearrangementer
To forældredage, – et med musikopvisning og et med præsentation og opvisninger fra de fleste aktiviteter.

Åben klub
Alle fredage kaffe og te fra kl.15.00-17.00. Forældre kan gå rundt og kigge, eller sidde i vores cafe. Tilgangen er uformel.

Håndtering af henvendelser, når forældre har spørgsmål, kritik, undren, eller hvis ens barn ikke trives, oplever mobning eller andet som udfordre
• Vi handler aktivt på sådanne henvendelser, og der skal udvises nysgerrighed i mødet med henblik på at forstå forældrenes udgangspunkt, ønske eller kritik.
• Godt samarbejde med trivsels- og inklusionspædagogerne omkring, at få børn og unge i udsatte positioner ind i aktiviteter og blive en del af fællesskaberne
• Henvendelse fra kontoret, når børn og unge kommer meget lidt i fritidstilbuddet

Børn og unges frihedsgrader
Fritidsklubben er ikke en pasningsordning, så forældre opfordres til at lave klare aftaler i familien, om hvornår jeres barn skal komme i klub, gå hjem og/eller gå til andre aktiviteter.

Det er helt op til forældre, at afgøre hvor meget jeres barn skal bruge klubben. Vi har rigtig mange medlemmer, som kommer hver dag eller 3-4 gange om ugen, indtil de skal hjem, eller videre til en aktivitet i foreningslivet eller hjem. Disse medlemmer kender vi rigtig godt, og grundet deres aktive brug af klubben får de mange gode og sjove oplevelser i klubben og bliver en del af store og små fællesskaber.

Andre medlemmer bruger klubben 1-3 gange om ugen, da de f.eks. går til musik, teater, fodbold, håndbold, svømning eller gymnastik i foreningslivet. Det dækker deres behov og de deltager i forskellige arrangementer, og er også godt integreret, trives og føler sig som en del af fællesskabet.

Der er også nogle medlemmer bruger klubben sjældent, grundet de f.eks. dyrker idræt eller andet på eliteniveau, går hjem efter skoletid ,eller er sammen med venner hjemme eller på gaden. I forhold til disse medlemmer, er kan vi blive udfordret på relationen og viden om medlemmet/gruppen. Disse børn/unge oplever heller ikke på samme måde, at have en tæt tilknytning til Vesterbro Ungdomsgård, fællesskaberne, medarbejderne og andre medlemmer.

Skulle dit barn i en periode ikke have lyst til at komme i klubben, er der oftest en grund til dette. Det kan være konflikter, problemer med relationerne, mangel på viden omkring vores tilbud eller andet som går dem på. I disse situationer er det vigtigt at I som forældre kontakter os hurtigst muligt, så vi kan hjælpe og støtte jeres barn i at bruge klubben og aktiviteterne igen.

I forhold til frihedsgrader er erfaringen, at jo tidligere 4.-5.klassesbørn får store frihedsgrader, som selv at bestemme om man må tage hjem efter skole, tage på Fisketorvet, strøget eller være på gadeplan – jo større modspil og forventninger kan der komme, når de kommer i puberteten, ligesom det er sværre, at give forbud eller trække muligheder tilbage, som de har haft accept til gennem længere tid.

Som forældrekender I jeres barn bedst og ved hvilket behov, ønsker og evt. udfordringer de har, så hvor meget jeres barn bruger klubben og hvilket behov jeres barn har i forhold til deres øvrige fritidsaktiviteter, er noget I som forældre sammen med jeres barn må snakke om, ud fra et trivselsperspektiv.

En god indkøring er også et forældreansvar og valg. Vi opfordrer til at jeres barn følger Introforløbet, og kommer regelmæssigt i klubben for at blive en del af fællesskaberne, være i god trivsel og opleve at blive dygtigere til noget gennem vores aktiviteter og fællesskaber.

Du kan læse flere gode råd her:

En teenager i familien
Jammen alle de andre må
8 råd til kontaktforældre – Sådan får du alle forældre med
Guide til kontaktforældre – Fælles regler og aftaler